Selasa, April 26, 2011

PHYSICS F4 Chapter 4: Gas Laws (Boyle, Charles and Pressure Law)

Penyataan Masalah: Bagaimana ingin mengingati formula-formula bagi ketiga-tiga laws dalam Gas Laws?

Penyelesaian: 

P=Pressure    V=Volume    T=Temperature (Kelvin)
Untuk mengingati cara menukar temperature dari Celcius ke Kelvin dan sebaliknya, klik SINI

Untuk Boyle's Law, formula pengiraan ialah:
p_1 V_1 = p_2 V_2. \,


Untuk Pressure Law pula, formula pengiraan ialah:
\frac{P_1}{T_1}=\frac{P_2}{T_2} \qquad \mathrm{or} \qquad {P_1}{T_2}={P_2}{T_1}.Untuk Charles' Law pula, formula pengiraan ialah:\frac{V_1}{T_1} = \frac{V_2}{T_2} \qquad \mathrm{or} \qquad \frac {V_2}{V_1} = \frac{T_2}{T_1} \qquad \mathrm{or} \qquad V_1 T_2 = V_2 T_1.Formula:
Sebenarnya, untuk mengingat ketiga-tiga formula ini, kita boleh menggunakan Segi Tiga Gas Laws, seperti berikut:
Cara melukis Segi Tiga Gas Laws:

Ada pelajar yang sukar mengingati atau keliru, di mana kedudukan P,V dan T dalam segi tiga tersebut. Sebarang huruf yang tertukar boleh menyebabkan kesilapan dalam formula. Jadi, untuk mengingati susunan tersebut, sila ingat perkataan POVERTY (bermaksud kemiskinan). Susun huruf-huruf tadi mengikut perkataan POVERTY seperti berikut:
Sila ingat juga kedudukan perkataan Boyle, Pressure dan Charles dalam Segi Tiga Gas Laws tersebut.

Cara membaca dan menggunakan Segi Tiga Gas Laws:

Kedudukan huruf yang bertentangan, membawa maksud DARAB, manakala kedudukan huruf atas-bawah bermaksud BAHAGI.
Sebagai contoh, jika Boyle's Law, maka PxV, dan seterusnya...
Segitiga ini juga boleh digunakan untuk membuat pengiraan Combined Gas Law  (Gabungan Boyle, Pressure dan Charles). Misalnya diberi Temperature dan Volume, dan anda perlu mencari Pressure. Jadi, untuk mengira Pressure, hilangkan huruf P dari Segi Tiga Gas Laws, maka anda akan dapat formula mengiranya iaitu V bahagi T.
Sila rujuk guru anda untuk mendapatkan soalan-soalan pengiraan yang berkaitan kerana untuk menguasai tajuk ini, anda perlu mencuba menjawab soalan.

Tiada ulasan:

Catat Ulasan

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...